Güneş Potansiyeli

Dünyanın enerji ihtiyacının çok daha fazlasını karşılayabilecek bir güneş ışınımı söz konusudur. Ortalama olarak dünyanın 1 m2 lik alanına düşen güneş enerjisinin 1700 kWh’lik değerinden günümüz teknolojisi ile yararlanmak mümkündür. Dünya yüzeyine düşen yıllık güneş enerjisinin ise dünya genelindeki ihtiyacın yaklaşık 10 000 katını karşılayabilecek güçte olduğu bilinmektedir. Küresel anlamda güneş enerjisi büyüklüklerinin geniş bir istatistiki veri tabanı mevcuttur. Güneş ışınımının daha yüksek olduğu bölgelerde daha fazla güç üretilebilmektedir. Yarı tropik iklimler güneşten enerji üretimi konusunda en avantajlı bölgeler konumundadır. Avrupa’nın ortalama güneşlenme değeri 1200 kWh/m2 yıl iken bu değer Orta doğu’da ise  1800-2300 kWh/m2 yıl civarındadır.

 

Türkiye bulunduğu coğrafi konumu (36-42 derece kuzey enlemleri ve 26-45 derece doğu boylamları arasında) nedeniyle güneş enerjisi bakımından dünyanın şanslı bir bölgesinde bulunmaktadır. Ülkemizin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat ki bu günde ortalama 7,2 saat yapar, ortalama toplam ışınım şiddeti ise 1311 kWh / m2/yıl ki bu da günlük toplam 3,6 kWh / m2‘lik bir güce denk gelir ki günde yaklaşık 7,2 saat ve yılda ortalama 110 günlük bir güneşlenme süresine denk gelir.

 

Neden Güneş Enerjisi tercih edilmelidir ?

1-      Güneş enerjisi sınırsız ve kullanımı için ödenen bir ücret yoktur

2-      Sessiz çalışırlar, zararlı gaz çıkışı yoktur

3-      Güvenlik ve güvenilirliği mükemmeldir

4-      Her bir güneş paneli ortalama 25 yıl kullanılabilmektedir

5-      Sistem parçaları kullanım ömürlerinin sonunda yeniden değerlendirilmektedir

6-      Sistem kurulumu kolay ve bakım ve işletme gideri yok denecek kadar azdır

7-      Elektrik şebekesinin olmadığı bölgelerde elektrik üretimini gerçekleştirmektedir

8-      Solar paneller binaların mimarisine uyum içinde kullanılabilmektedir

9-      Bir PV sistemi yaratmak için harcanan yatırım makul bir sürede kendini amorti etmektedir ve teknoloji geliştikçe geri ödeme zamanı azalmaktadır

10-   Solar enerji dolaylı ve dolaysız binlerce kişiye iş imkanı sağlamaktadır

11-   Ülkelerin enerji güvenliği konusunda bir güvence sunmaktadır...

 

Güneş Dergisi Eylül 2012 Türkçe
Solarex Magazine September 2012 English
BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR